Jest nam niezmiernie miło, że jesteście z nami! Jeszcze na dobre nie ruszył fanpage, a napływją od Was głosy uznania za to przedsięwzięcie jakim jest Bass and Beat Festiwal!

Bardzo Wam za te wyrazy sympatii dziękujemy! Dodają nam one siły do pracy, której mamy niemało... A jeszcze dużo prze dnami!